خرداد ۹, ۱۳۹۸
هماتوکریت

هماتوکریت (HCT)چیست ؟ تعاریف و علل افزایش و کاهش آن

تعریف هماتوکریت (HCT) :   هماتوکریت یا HCT  عبارت است از اندازه گیری درصدی از حجم کل […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸
Hgb

هموگلوبین (Hb ، Hgb ، Hemoglobin ) تعاریف و کاربرد آن

تعریف هموگلوبین (Hb) : هموگلوبین (Hb) پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و […]
خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

MCV یا میانگین حجم گلبول قرمز

شرح آزمایش MCV: MCV به طور روتین بخشی از آزمایش CBC یا شمارش اتوماتیک کامل خون […]