قوانین و شرایط استفاده

 

 

جهت درخواست نمونه گیری در محل لطفاً به موارد زیر دقت نمایید:

 

۱٫هوم لب تمامی سعی و تلاش خود را جهت ارایۀ سرویس نمونه گیری در محل برای آزمایشگاه های طبی را دارد. لذا در همۀ موارد در کنار شما و همراه شما خواهد بود

۲٫شخص متقاضی نمونه گیری باید حتماً شرایط نمونه گیری را داشته باشد. این شرایط بر اساس نوع آزمایش مورد نظر می باشد. شرایط عمومی عبارت است از ناشتا بودن، ساعت مناسب جهت نمونه گیری و …. ..

۳٫یکی از شرایط اصلی نمونه گیری، داشتن نسخۀ معتبر می باشد. همکاران ما ابتدا حتماً نسخۀ آزمایش شما را بررسی دقیق و کامل می نمایند. نسخه می بایست به دور از هرگونه خط خوردگی و اختشاش باشد. داشتن مهر معتبر پزشک(متناسب با آزمایش، پزشک عمومی یا متخصص مورد نیاز است)، تاریخ دقیق و … از شرایط نسخۀ مورد قبول است.

۴٫در صورتی که مبلغ قابل پرداخت برای نسخۀ شما بیشتر از حدنصاب باشد، نمونه گیری به صورت رایگان می باشد و در غیر این صورت، هزینۀ نمونه گیری محاسبه خواهد شد.

۵٫جهت دریافت نمونه در محل، می بایست مکان مناسبی معرفی گردد تا همکاران ما و فرد نمونه دهنده امکان انجام فعالیت های مورد نیاز را داشته باشند.

۶٫در ابتدای فعالیت، تنها امکان نمونه گیری در شهر تهران را دارد. تمامی سعی و تلاش ما بر این است که به زودی حوزۀ فعالیت خود را به شهرهای دیگر نیز گسترش دهیم.

۷٫در صورتی که فرد سفارش دهنده، نتواند در محل، شرایط مورد نیاز جهت نمونه گیری را فرآهم نماید، یا فرد نمونه دهنده، امکان دادن نمونه را نداشته باشد(عدم حضور، شرایط اضطراری نمونه دهنده، نداشتن شرایط ارایۀ نمونه و …) وجه پرداخت شده به هوم لب به شما عودت داده میشود ولی بایستی مبلغ ۳۰ هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به فرد نمونه گیر پرداخت شود.

۸٫هوم لب موظف است در حداقل زمان پاسخ آزمایش را به صورت الکترونیکی(ایمیل یا دیگر شبکه های اجتماعی ) برای شما ارسال کند.