بایگانی برچسب: آلفا فتو پروتئین در باردری

آزمایش آلفا فتو پروتئین در بارداری

آلفا فتو پروتئین در باردری

تولید پروتئین آلفا فتو پروتئین در بارداری AFP پروتئینی انکوفتال۱ است که به طور طبیعی توسط کیسه زرده و کبد جنین تولید می شود. AFP پروتئین سرمی اصلی جنین طی سه ماهه اول حیات بوده و تا یک سالگی تا سطح بسیار پایینی کاهش می یابد. به طور طبیعی، سطح آن در بزرگسالان بسیار پایین است. […]