بایگانی برچسب: اندمیک

آیا آندمیک (بومی) کرونا شدنی است ؟ ویروس کرونا اینجاست تا بماند!

آیا اندمیک( بومی ) کرونا شدنی است ؟ ویروس کرونا اینجاست تا بماند! در ابتدای مقاله بهتر است تفاوت بین پاندمیک و اندمیک را بیان نماییم! مقدمه : اندمیک (بومی)Endemic چیست ؟ به وجود دائمی بیماری یا عامل بیماری زا در یک منطقه جغرافیایی یا گروه جمعیتی گفته می شود  . مثلاً سرماخوردگی یک بیماری بومی […]