بایگانی برچسب: ایمنی

واکسن چیست ؟

واکسن

واکسن چیست ؟ واکسن بدن را آماده مبارزه با یک عامل بیماری‌زا مثل ویروس می‌کند. واکسن‌ها حاوی قطعات غیرفعال یا ضعیف‌شده عوامل بیماری‌زا هستند. برخلاف عامل بیماری‌زای فعال، اینها باعث بیماری شدید نمی‌شوند اما سیستم ایمنی را به واکنش وامی‌دارند. واکسن باعث فعال شدن سیستم ایمنی می‌شود تا در صورت ورود مهاجم، بتواند آن را […]