بایگانی برچسب: تاثیر قند

MCV یا میانگین حجم گلبول قرمز

red-blood-cells

شرح آزمایش MCV: MCV به طور روتین بخشی از آزمایش CBC یا شمارش اتوماتیک کامل خون است. برای محاسبه شاخص های RBC، به تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نیاز می باشد. طبقه بندی کم خونی ها به منظور بررسی آنها براساس شاخص های RBC بسیار سودمند است .اندازه سلول را با اصطلاحات نرموسیتیک […]

بیماری کلیوی دیابتی یا نفروپاتی دیابتی و یا DKD چیست؟

KidneysHighlighted

بیماری کلیوی دیابتی چیست؟ بیماری کلیوی دیابتی نوعی بیماری کلیوی ناشی از دیابت است . دیابت عامل اصلی بیماری کلیوی است. حدود ۱ نفر از ۴ بزرگسال مبتلا به دیابت دارای بیماری کلیوی است. عملکرد کلیه چیست؟ کار اصلی کلیه فیلتر کردن مواد زائد و آب اضافی از خون به ادرار می باشد. کلیه های شما همچنین به کنترل فشار خون و ایجاد هورمونهایی […]