بایگانی برچسب: ترومبو آمبولی وریدی (VTE)

ترومبو آمبولی وریدی (VTE)

ترومبو آمبولی وریدی (Venous Thromboembolism) ترومبو آمبولی وریدی (VTE) نوعی اختلال است که شامل ترومبوز ورید عمیق و آمبولی ریوی است. ترومبوز ورید عمقی (DVT) هنگامی رخ می دهد که یک لخته خون در رگ عمیق ، معمولاً در قسمت تحتانی پا ، ران یا لگن ایجاد شود. آمبولی ریوی (PE) هنگامی رخ می دهد […]