بایگانی برچسب: داستان ADHD

ما مبتلا به ADHD هستیم

ADHD

در این سالها، صدها نفر را شنیده ام که چگونه زندگی خود را تحت تأثیر ADHD تشخیص داده نشده توصیف کرده اند. داستان های واقعی زندگی، (اما نه نام ها یا تصاویر واقعی)، در اینجا به اشتراک گذاشته شده. ممکن است برخی از آنها را در خود یا افرادی که می شناسید ببینید. فیلیپ همسرش […]