C-Peptide یا پپتید C چیست ؟(پپتید متصل به انسولین ، پپتید C انسولین)

c_peptide_test

C-Peptide یا پپتید C چیست ؟

پپتید C پروتئینی است که زنجیره آلفا و بتای انسولین را به یکدیگر متصل می نماید. زنجیره های پروانسولین در سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده طی تبدیل پروانسولین به انسولین و پپتید C ، از یکدیگر جدا می شوند.

C-Peptide یا پپتید C برای ارزیابی چه بیماری استفاده می شود ؟

این آزمایش برای ارزیابی برای بیماران دیابتی و شناسایی بیمارای که بطور پنهانی انسولین به خود تزریق می کنند استفاده می شود. نیز برای ارزیابی مبتلایان به انسولینما (سلول های مترشحه انسولین در جزایر لانگرهانس) به کار می رود.

میزان پپتید C :

C-PEPTIDE

پپتید C به مقداری تقریبا برابر با انسولین، وارد ورید باب می شوند. نیمه عمر پپتید C از انسولین بیشتر است. بطور کلی به استثنای موارد موجود تومور سلول های جزایر لانگرهانس و نیز در افراد چاق ، غلظت پپتید C با سطح انسولین خون هماهنگ است.

در چه مواردی اندازه گیری (آزمایش) پپتید C بجای آزمایش انسولین تجویز می شود ؟

 • بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین که دارای آنتی بادی ضد انسولین می باشند. چنین وضعیتی اغلب در بیماران تحت درمان با انسولین گاوی یا انسولین خوکی قدیمی مشاهده می شود . این آنتی بادی ها موجب افزایش کاذب سطح انسولین می گردند.
 • سطح انسولین در افراد که پنهانی به خود انسولین تزریق می کنند (هیپوگلیسمی مصنوعی) افزایش می یابد.
 • بیماران دیابتی که انسولین تزریق می نمایند موجب سرکوب تولید انسولین داخلی می شود. در نتیجه برای ارزیابی عملکرد سلول های جزایر لانگرهانس بجای اندازه گیری انسولین باید C-Peptide اندازه گیری شود.
 • در تشخیص تیپ یک دیابت از تیپ دو این آزمون به ویژه برای بیمارانی که به تازگی تشخیص دیابت در آنان داده شده مفید است . سطح انسولین و پپتید C در بیماری که لوزالمعده اشهیچ انسولینی نمی سازد (دیابت نوع یک ) پایین است . در حالیکه در دیابت نوع دو سطح پپتید C طبیعی یا بالا می باشد.
 • جهت تشخیص سندرم مقاومت به انسولین نیز استفاده می شود.

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی آن

C-PEPTIDE

Δافزایش سطح

 • انسولینوما: انسولین و پپتید C تواما در سلولهای نئوپلاستیک ساخته می شوند.
 • پیوند لوزالمعده
 • نارسایی کلیوی: کلیه ها پپتید C را از خون تصفیه می کنند. کاهش فعالیت کلیه موجب افزایش آن می شود.
 • تجویز داروهای هیپو گلیسمیک خوراکی: این داروها محرک تولید انسولین و پپتید C است .

∇کاهش سطح

 • هیپو گلیسمی مصنوعی
 • دیابت قند : خوتجویزی انسولین موجب سرکوب تولید می گردد.
 • پانکرتکتومی کلی : تمامی سلولهای جزایر با جراحی برداشته می شود.

جهت انجام نمونه گیری رایگان در منزل ، خونگیری و ارایه جواب در محل می توانید با شرکت هوم لب (homelab.ir) تماس بگیرید:

تلفن:۰۲۱۲۸۴۲۳۳۲۲

 

 

منبع :کتاب پاگانا صفحه ۱۶۵ تالیف ۱۳۹۸./ www.niddk.nih.gov

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *