بایگانی برچسب: علت کم خونی

کم خونی ( آنمی ) چیست؟

کم خونی

کم خونی ( آنمی )چیست؟ کم خونی یا آنمی به تعداد کم گلبول های قرمز گفته می شود . در آزمایش خون  CBC ، کم خونی به عنوان هموگلوبین ( Hb ) پایین یا هماتوکریت (HCT )  پایین گزارش می شود. هموگلوبین پروتئین اصلی در گلبول های قرمز خون است. اکسیژن را حمل می کند و به بدن شما […]