بایگانی برچسب: مورفولوژی

لام خون،مورفولوژی گلبول قرمز(RBC)،شمارش افتراقی گلبول سفید(WBC)

pbs

یافته های طبیعی گسترده خون (RBC , WBC , PLT) تعدادگلبول های قرمز خون (RBCs) ، گلبول های سفید خون (WBCs) و پلاکت ها طبیعی است . اندازه ، شکل و رنگ گلبول های قرمز طبیعی است . شمارش افتراقی WBCs طبیعی است. کابرد بررسی گسترده خون محیطی می تواند اطلاعات فراوانی درباره داروها و […]