بایگانی برچسب: ferritin

Ferritin (تست فریتین) : کاربرد ، علل کاهش و افزایش آن

Ferritin

تست Ferritin (تست فریتین) چه کاربردی دارد ؟ این تست حساس ترین آزمایش تشخیصی برای کم خونی فقر آهن است. شاخص خوبی برای ذخایر آهن موجود در بدن می باشد. فریتین پروتئین اصلی ذخیره کننده ی آهن است که غلظت طبیعی سرم خون آن ارتباط مستقیمی با ذخایر آهن دارد. در افراد طبیعی هر ۱ […]