بایگانی برچسب: Hb

هموگلوبین (Hb ، Hgb ، Hemoglobin ) تعاریف و کاربرد آن

red-blood-cell-is-moving-blood-vessel

تعریف هموگلوبین (Hb) : هموگلوبین (Hb) پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل اکسیژن و دی اکسیدکربن (گازهای خونی )در خون است. این پروتئین دارای گروه ،هم (Heme)که یک گروه پروستتیک است می‌باشد. هموگلوبین شامل منیزیم(Mg) است ،هموگلوبین‌ها درساختار خود عنصر آهن(Fe) دارند. یافته های طبیعی(رنج نرمال) هموگلوبین (Hb) […]