بایگانی برچسب: Hb

هموگلوبین (Hb ، Hgb ، Hemoglobin ) تعاریف و کاربرد آن

red-blood-cell-is-moving-blood-vessel

تعریف هموگلوبین (Hb) : هموگلوبین (Hb) پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل اکسیژن و دی اکسیدکربن (گازهای خونی )در خون است. این پروتئین دارای گروه ،هم (Heme)که یک گروه پروستتیک است می‌باشد. هموگلوبین شامل منیزیم(Mg) است ،هموگلوبین‌ها درساختار خود عنصر آهن(Fe) دارند. یافته های طبیعی(رنج نرمال) هموگلوبین (Hb) […]

هماتوکریت (HCT)چیست ؟ تعاریف و علل افزایش و کاهش آن

hematocrito

تعریف هماتوکریت (HCT) :   هماتوکریت یا HCT  عبارت است از اندازه گیری درصدی از حجم کل خون که توسط گلبول های قرمز اشغال شده است. پس از سانتریفیوژ خون ارتفاع ستون گلبولهای قرمز اندازه گیری می شود و با ارتفاع کل ستون خون مقایسه می گردد ، نسبت ارتفاع ستون RBC به  ستون کل خون […]