بایگانی برچسب: Rticulocyte

رتیکولوسیت یا Reticulocyte ، کاربرد و رنج نرمال تست رتیکولوسیت

رتیکولوسیت

رتیکولوسیت (Rticulocyte) چیست ؟ رتیکولوسیت گلبول قرمز نارسی است که در سیتوپلاسم آن بقایای ریبوزوم و میکروزومی خود دارد و به آسانی با رنگ آمیزی لام خون محیطی در زیز میکروسکوپ قابل مشاهده است. کابرد این آزمایش : آزمایش شمارش Rticulocyte نشانگر توانایی پاسخ مغز استخوان به کم خونی و ساخت RBC (گلبول قرمز خون ) […]