بایگانی برچسب: Thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی ایمنی (ITP)

Thrombocytopenia

ترومبوسیتوپنی ایمنی ترومبوسیتوپنی ایمنی (ITP) چیست ؟ ترومبوسیتوپنی ایمنی یا ITP نوعی اختلال خونریزی است. در ترومبوسیتوپنی ایمنی (ITP) ، خون آنطور که باید لخته نمی شود. این به دلیل کاهش تعداد قطعات سلولهای خونی به نام پلاکت ( Platlet ) یا ترومبوسیت ها است. پلاکت ها در مغز استخوان شما به همراه انواع دیگر […]