بایگانی برچسب: قند

Na (سدیم) خون / شرح آزمایش سدیم (Na)/ علل افزایش و کاهش سدیم و عوارض آن

na

سدیم (Na) چیست ؟ سدیم (Na) کاتیون اصلی فضای خارج سلولی است و سطح سرمی آن در حدود ۱۴۰ mEq/L می باشد.غلظت سدیم درون سلولی تنها  ۵ mEq/L  است. بنابراین نمکهایسدیم عامل اصلی تعیین کننده اسمولالیته خارج سلولی می باشند. مقدار سدیم (Na) خون تابع چیست ؟ سدیم (Na) تابع تعادل میان سدیم مصرفی در رژیم غذایی […]

تعریف و واقعیت دیابت بارداری

دیابت-بارداری

دیابت بارداری چیست؟ دیابت بارداری یک نوع دیابت است که در دوران بارداری ایجاد می شود. دیابت به این معنی است که قند خون شما، بیش از حد است. گلوکز بیش از حد خون شما برای شما یا کودک شما مناسب نیست. بهترین زمان تشخیص دیابت بارداری چه وقت است؟ دیابت بارداری معمولا در هفته های ۲۴ […]