بایگانی برچسب: Amniocentesis

آمنیوسنتز یا Amniocentesis

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز چیست؟  آزمایشی است که بررسی می کند که آیا کودک شما یک بیماری ژنتیکی یا کروموزومی مانند سندرم داون، سندرم ادواردز یا سندرم پاتو دارد یا خیر. آمنیوسنتز چگونه انجام می شود؟ آمنیوسنتز عبارت از وارد نمودن سوزنی از ورای دیواره شکمی و رحمی به درون حفره آمنیوتیک به منظور کشیدن مایع جهت تجزیه […]