بایگانی برچسب: K

آزمایش K ; آزمایش پتاسیم ; پتاسیم ; K و علل کاهش و افزایش آن در بدن

پتاسیم , K

پتاسیم (K) چیست ؟ پتاسیم (K) مهمترین کاتیون داخل سلولی است. غلظت داخل سلولی آن تقریبا ۱۵۰mEq/L است ، در حالیکه غلظت طبیعی آن در سرم  ۴mEq/L می باشد. جذب و باز جذب پتاسیم (K) در بدن : پتاسیم توسط کلیه ها دفع می شود و هیچگونه باز جذب کلیوی ندارد. بنابراین اگر پتاسیم در […]