TIBC ( ظرفیت کل اتصال به آهن ) چگونه آزمایشی است ؟

TIBC test

آزمایش TIBC ( ظرفیت کل اتصال به آهن ) چیست ؟

تست TIBC برای اندازه گیری کلیه پروتئین های موجود جهت اتصال به آهن متحرک (در خون) است. بیشترین مقدار پروتئین های متصل شونده به آهن را ترانسفرین تشکیل می دهد.

بنابراین این تست ملاک سنجش دقیق و غیر مستقیم ترانسفرین است.

TIBC شامل فریتین نمی شود ، زیرا فریتین فقط در ذخیره آهن شرکت می کند.

طی اضافه بار آهن ، سطح ترانسفرین در همان حد باقی می ماند ، یا اندکی کاهش می یابد، در حالیکه تعداد پروتئین های غیر معمول ناقل آهن افزایش می یابد .

در این شرایط این تست  بازتاب چندان دقیق و مناسبی برای سطح واقعی ترانسفرین نخواهد بود.

TIBC عمدتا انعکاسی از عملکرد کبد (ترانسفرین در کبد ساخته می شود ) و وضع تغذیه بیمار است

تا آنکه نشاندهنده متابولیسم آهن باشد. از این تست معمولا برای پایش سیر بیمارانی که تحت

رژیم های تغذیه یی پر مصرف می باشند (Hyperalimentation) استفاده می شود.

TIBC و اشباع ترانسفرین 

درصد ترانسفرین و سایر پروتئین های متصل به آهن متحرک و اشباع شده با آهن را از تقسیم سطح آهن سرم به TIBC محاسبه می کنند:

TIBC / (سطح آهن سرم ×۱۰۰%) = (%) اشباع ترانسفرین

عوامل تداخل کننده در تست TIBC:

 • فلوریدها و داروهای ضد بارداری خوراکی باعث افزایش سطح آن می شود.
 • ACTH و کلرامفنیکل باعث کاهش سطح آن می شود.

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی آن 

افزایش سطح TIBC:
 • استروژن درمانی
 • اواخر بارداری
 • پلی سیتمی ورا
 • کم خونی فقر آهن
کاهش سطح TIBC:
 • سوتغذیه
 • هیپوپروتئینمی : ترانسفرین یک نوع پروتئین بوده و با کاهش پروتئین بدن ، کاهش می یابد.
 • بیماری های التهابی
 • سیروز: ترانسفرین نوعی پروتئین واکنشی فاز حاد منفی است، و در واکنش های التهابی حاد کاهش می یابد.
 • کم خونی همولیتیک
 • آنمی پرنیسیوز
 • کم خونی داسی شکل
افزایش اشباع ترانسفرین:
 • هموسیدروز یا هموکروماتوز
 • افزایش مصرف آهن
 • با افزایش سطح آهن ، ترانسفرین اشباع می شود.
 • کم خونی همولیتیک
کاهش اشباع ترانسفرین:
 • کم خونی فقر آهن
 • بیماری های مزمن : سطح آهن کاهش می یاید و سطح ترانسفرین افزایش می یابد.

میزان نرمال و طبیعی این تست :

TIBC:

۲۵۰-۲۶۰mcg/dl  یا   μmol/l 45-82

ترانسفرین:
 • مردان : ۲۱۵-۳۶۵ mg/dl یا  ۲/۱۵-۳/۶۵ g/l
 • زنان : ۲۵۰-۳۸۰ mg/dl یا ۲/۵۰-۳/۸۰ g/l
 • کودکان : ۲۰۳-۳۶۰ mg/dl
 • نوزادان : ۱۳۰-۲۷۵ mg/dl
اشباع ترانسفرین:
 • مردان : ۲۰%-۵۰%
 • زنان : ۱۵%-۵۰%

منابع: پاگانا ص ۲۸۹ ویرایش ششم ۲۰۱۸

https://www.niddk.nih.gov/


خدمات خونگیری در منزل و محل کار هوم لب:

هوم لب
خدمات خونگیری در منزل و محل کار

جهت انجام آزمایشهای خود بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه با حداقل هزینه و زمان ممکن می توانید از خدمات آزمایشگاه آنلاین هوم لب استفاده نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید وارد این لینک شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *