بایگانی دسته‌ی: شیمی بدن

آزمایش K ; آزمایش پتاسیم ; پتاسیم ; K و علل کاهش و افزایش آن در بدن

پتاسیم , K

پتاسیم (K) چیست ؟ پتاسیم (K) مهمترین کاتیون داخل سلولی است. غلظت داخل سلولی آن تقریبا ۱۵۰mEq/L است ، در حالیکه غلظت طبیعی آن در سرم  ۴mEq/L می باشد. جذب و باز جذب پتاسیم (K) در بدن : پتاسیم توسط کلیه ها دفع می شود و هیچگونه باز جذب کلیوی ندارد. بنابراین اگر پتاسیم در […]

Na (سدیم) خون / شرح آزمایش سدیم (Na)/ علل افزایش و کاهش سدیم و عوارض آن

na

سدیم (Na) چیست ؟ سدیم (Na) کاتیون اصلی فضای خارج سلولی است و سطح سرمی آن در حدود ۱۴۰ mEq/L می باشد.غلظت سدیم درون سلولی تنها  ۵ mEq/L  است. بنابراین نمکهایسدیم عامل اصلی تعیین کننده اسمولالیته خارج سلولی می باشند. مقدار سدیم (Na) خون تابع چیست ؟ سدیم (Na) تابع تعادل میان سدیم مصرفی در رژیم غذایی […]

آهن خون (Fe) ، سطح میزان آهن در آزمایش و علل آن

fe

آهن(Fe) و پراکندگی آن  در بدن انسان چگونه است؟ ۷۰ % آهن (Fe) بدن در هموگلوبین گلبولهای قرمز خون است و ۳۰% باقی مانده به شکل فریتین و هموسیدرین ذخیره شده است. از تولید تا مصرف آهن (Fe) در بدن انسان : آهن از طریق رژیم غذایی وارد بدن می شود . ⇐ حدود ۱۰ […]