بایگانی برچسب: آنمی

کم خونی ( آنمی ) چیست؟

کم خونی

کم خونی ( آنمی )چیست؟ کم خونی یا آنمی به تعداد کم گلبول های قرمز گفته می شود . در آزمایش خون  CBC ، کم خونی به عنوان هموگلوبین ( Hb ) پایین یا هماتوکریت (HCT )  پایین گزارش می شود. هموگلوبین پروتئین اصلی در گلبول های قرمز خون است. اکسیژن را حمل می کند و به بدن شما […]

کم خونی در بیماری مزمن کلیه

کم خونی بیماری مزمن کلیوی

کم خونی در بیماری کلیوی مزمن (CKD)   کم خونی چیست؟ کم خونی شرایطی است که در آن بدن گلبول های قرمز خون کمتری نسبت به حالت عادی دارد.گلبول های قرمز خون ، اکسیژن را به بافت ها و اندام های بدن منتقل می کند و آنها را قادر می سازد از انرژی غذایی استفاده کنند. […]

کم خونی فقر آهن (Iron-Deficiency Anemia)

کم خونی

 کم خونی فقر آهن ( Iron-Deficiency Anemia ) :  تعریف کم خونی فقر آهن :  کم خونی ( آنمی )فقر آهن نوعی کم خونی است که در صورت عدم وجود آهن کافی در بدن شما ایجاد می شود. افرادی که کم خونی کمبود خفیف ​​یا متوسط ​​ آهن دارند ، ممکن است علامت و علائمی نداشته […]

آهن خون (Fe) ، سطح میزان آهن در آزمایش و علل آن

fe

آهن(Fe) و پراکندگی آن  در بدن انسان چگونه است؟ ۷۰ % آهن (Fe) بدن در هموگلوبین گلبولهای قرمز خون است و ۳۰% باقی مانده به شکل فریتین و هموسیدرین ذخیره شده است. از تولید تا مصرف آهن (Fe) در بدن انسان : آهن از طریق رژیم غذایی وارد بدن می شود . ⇐ حدود ۱۰ […]

هماتوکریت (HCT)چیست ؟ تعاریف و علل افزایش و کاهش آن

هماتوکریت یا HCT

تعریف هماتوکریت (HCT) : هماتوکریت یا HCT  عبارت است از اندازه گیری درصدی از حجم کل خون که توسط گلبول های قرمز اشغال شده است. پس از سانتریفیوژ خون ارتفاع ستون گلبولهای قرمز اندازه گیری می شود و با ارتفاع کل ستون خون مقایسه می گردد ، نسبت ارتفاع ستون RBC به  ستون کل خون در […]